Safety information

Safety information folders for neighbours to our terminals

The Lysekil terminal

Alltid med Säkerheten i fokus (850 kb. In Swedish only). An information folder developed by Preemraff Lysekil, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän and Skangas. 

The Øra terminal

Sikkerhet og beredskap. Informasjon til bedrifter og naboer.  (1 Mb. In Norwegian only)