Asiakkaiden kertomuksia

Skangas_Customer-stories.jpg
  • 95 %

    Kertoo Skangasin toimittaneen tilaukset sovitussa aikataulussa

  • 85 %

    Suosittelisi meitä muille LNG:n käyttäjille.

Lue mitä asiakkaamme kertovat meistä

Lue alta mitä asiakkaamme meistä kertovat tai kysy lisää referensseistämme.

Ramnäs Bruk AB

Ramnäsin tuotantolaitoksen uusi polttouunijärjestelmä käyttää polttoaineena nesteytettyä maakaasua (LNG). Uuden järjestelmän ansiosta tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu vuoden 2015 aikana.

Lue artikkeli


SSAB EMEA AB

Nesteytetyn maakaasun käyttöönotto mahdollisti SSAB:n tuotantolaitokselle huomattavat päästövähennykset.

Lue artikkeli


Tarbit shipping

Tankkerin muuttaminen LNG-käyttöiseksi toi laivanvarustamolle mukanaan sekä kustannussäästöjä että ympäristöhyötyjä.

Lue artikkeli