Asiakkaiden artikkelit

Ramnäs Bruk AB

Ramnäsin tuotantolaitoksen uusi polttouunijärjestelmä käyttää polttoaineena nesteytettyä maakaasua (LNG). Uuden järjestelmän ansiosta tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu vuoden 2015 aikana.

Ruotsalainen Ramnäs Bruk toimittaa huippulaadukkaita teräsketjuja meriturvallisuuskäyttöön kaikkialle maailmaan. Pyöreät terästangot leikataan, kuumennetaan, taivutetaan lenkeiksi ja hitsataan sen jälkeen ketjuiksi.

Kesällä 2014 Ramnäsin tuotantolaitokseen asennettiin uusi polttouunijärjestelmä, joka on ollut täydessä tuotannossa alkuvuodesta 2015 lähtien. Järjestelmä käyttää polttoaineena nesteytettyä maakaasua (LNG), ja yrityksen koko tuotanto perustuu nyt maakaasuun. Uuden järjestelmän ansiosta tuotantoprosessi on tehokkaampi ja vakaampi ja läpimenoaika lyhyempi. Ramnäs Brukin tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu vuoden 2015 aikana 10 000 tonnista 20 000 tonniin vuodessa. 

Maakaasun valinnan perusteet

Yrityksessä aloitettiin noin kymmenen vuotta sitten pohtia mahdollisuutta vaihtaa vanhat öljyllä toimivat polttouunit nykyaikaisempiin, ympäristöystävällisempää energiaa käyttäviin uuneihin. LNG valittiin pitkälti siksi, että sen saatavuus Ruotsissa on hyvä. Myös kuljetuksiin ja varastointiin liittyvä infrastuktuuri kehittyy jatkuvasti.

Toinen syy LNG:n valitsemiseen oli se, että LNG on helposti vaihdettavissa tulevaisuudessa tarjolle tulevaan biokaasuun. Maakaasu ja biokaasu koostuvat molemmat pääasiassa metaanista. Biokaasun hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin käytännössä olemattomat, ja se luetaan kestäväksi energianlähteeksi.

Tehokas muuntohanke

Skangas rakensi paikallisen varastointi- ja uudelleenkaasutusterminaalin Ramnäsin laitoksen yhteyteen.

"Hanke toteutettiin kahdessa kuukaudessa, polttouunien asennus, putki- ja muut asennukset mukaan luettuina. Siinä oli kova työ, mutta koska kaikki operaatioon osallistuneet olivat erittäin omistautuneita, onnistuimme pysymään aikataulussa”, kertoo Hans Nosko Ramnäsilta.

Säiliöauto käy täyttämässä tankit kerran viikossa. Tuotantolaitoksen vuotuinen LNG:n kulutus on 1000 tonnia.

Pienempi ympäristöjalanjälki

”Hiilidioksidipäästömme vähenivät noin 25 prosentilla aiemmin käyttämäämme polttoaineeseen verrattuna", Ramnäsin toimitusjohtaja Magnus Westher kertoo. LNG:n käyttäminen vähentää myös rikkipäästöjä. Jäähdytysvesijärjestelmän ylijäämälämpöä käytetään tuotantorakennusten lämmittämiseen. Molemmat toimenpiteet ovat pienentäneet Ramnäs Brukin ympäristöjalanjälkeä.

 

Siirry Ramnäs Bruk AB (ulkoinen linkki)


Fjord Line

SSAB EMEA AB