Asiakkaiden artikkelit

SSAB EMEA AB

Nesteytetyn maakaasun käyttöönotto mahdollisti SSAB:n tuotantolaitokselle huomattavat päästövähennykset.

SSAB:n terästuotetehdas Ruotsin Borlängessä on ottanut maakaasun käyttöön yhden toistokuumennusuuninsa polttoaineena. Skangas toimittaa nestemäisen maakaasun Borlängeen säiliöautoilla. Tuotantolaitoksen maakaasunkulutus on noin 6–7 tonnia tunnissa.

Maakaasuun siirtyminen on osa SSAB:n strategiaa, jossa energiajärjestelmästä tehdään kestävämpi ja kustannustehokkaampi ja riskiä hajautetaan käyttämällä useampaa eri polttoainetta.

LNG:hen siirtyminen

“Olemme itse asiassa olleet kiinnostuneita maakaasusta jo 1970-luvulta lähtien, mutta koska Ruotsissa ei ole maakaasuputkistoa, ajatusta siirtymisestä siihen ei koskaan päästy toteuttamaan. Vuonna 2002 halusimme lisätä tuotantoamme, ja päätimme samalla vähentää typpipäästöjämme 40 prosentilla. Käyttämämme kevyt polttoöljy sisälsi myös 4 prosenttia rikkiä, ja siitä halusimme päästä eroon”, SSAB EMEA AB:n energiaosaston johtaja Thomas Hirsch kertoo.

Hirsch totesi Norjassa järjestetyssä konferenssissa, että nesteytetty maakaasu (LNG) on osa tehokasta logistiikkaketjua silloin kun kaasua on tarpeen siirtää putkiverkoston ulkopuolella. Vuonna 2010 SSAB aloitti kaasuntoimittajien kanssa keskustelun LNG-toimituksista, ja vuonna 2012 solmittiin sopimus Skangasin kanssa.

Terminaalin rakennushanke

“Mielestäni hanke on edistynyt uskomattoman sujuvasti. Mukana on ollut erittäin ammattitaitoista henkilökuntaa niin meiltä kuin Skangasiltakin”, Borlängen LNG-terminaalin projektipäällikkö Anders Krüger kertoo.

Borlängessä kaasu varastoidaan neljään tankkiin, joiden tilavuus on yhteensä 500 tonnia eli 1000 kuutiometriä. Tuotantoprosessissa kuluu vuosittain 45 000 tonnia maakaasua.

Skangas omistaa terminaalin kokonaisuudessan, tankit mukaan luettuina. Skangas vastasi myös polttouunin muuntamisesta LNG-käyttöön.

Huomattavia päästövähennyksiä

LNG:n ansiosta tuotantolaitoksen vuosittaiset typenoksidipäästöt vähenevät 300 tonnilla. Vuosittainen hiilidioksidipäästövähenemä on 40 000 tonnia, ja nykyiset 400 tonnin rikkidioksidipäästöt saadaan poistettua lähes kokonaan.

Siirry SSAB EMEA AB (ulkoinen linkki)


Ramnäs Bruk AB

Tarbit shipping