Asiakkaiden artikkelit

Tarbit shipping

Tankkerin muuttaminen LNG-käyttöiseksi toi laivanvarustamolle mukanaan sekä kustannussäästöjä että ympäristöhyötyjä.

MS Bit Viking on muunnettu raskasta polttoöljyä käyttävästä aluksesta kaasulla kulkevaksi. Norjan rannikolla liikennöidessään alus on käyttänyt polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua (LNG).

Kahden vuoden käytön jälkeen aluksen varustamo saattoi todeta pienentyneiden polttoainekustannusten lisäksi huomattavat vähennykset päästöissä. Tämä vahvistaa sen, että päätös muuntaa alus kulkemaan LNG:llä kannatti – siitä tuli myös yksi maailman puhtaimmin kulkevista aluksista.

Siirtyminen LNG:n käyttöön

Laivanvarustamo Tarbit Shipping AB aloitti Bit Vikingin muuntamisen norjalaisen asiakkaansa Statoilin ehdotuksesta. Ajatus LNG:stä suuren tankkerin polttoaineena oli uraauurtava. Muuntamishankkeen yhteistyökumppaneina olivat Statoil, moottori- ja laitetoimittaja Wärtsilä sekä LNG:n tuottaja ja jakelija Skangas. Aluksen muuntaminen dieselkäyttöisestä ympäristöystävälliseksi LNG-alukseksi kesti kaksi kuukautta.

NOx Fund mahdollistajana

“Bit Vikingin polttoainevaihdos olisi tuskin ollut mahdollista ilman typenoksidipäästöjen vähentämistä edistävää NOx Fund ‑rahastoa”, Tarbit Shippingin tekninen johtaja Anders Hermansson painottaa. ”Uusien LNG-käyttöisten alusten rakentaminen voi kuitenkin jo nykyisin olla kannattavaa ilman taloudellista tukeakin”, hän jatkaa.

Ympäristöhyödyt

“Typenoksidipäästöt vähenivät ensimmäisenä vuonna 535 tonnilla. Tämä on suurin typenoksidipäästöjen vähennys, mihin yksikään alus on tähän mennessä kyennyt. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme aikaan näin merkittävän päästövähenemän”, Hermansson sanoo.

Parempi hyötysuhde

Bit Vikingissä laivanvarustamo päätyi dual fuel -kaksoispolttoainemoottoreihin, jotka on optimoitu kaasua varten käyttämällä dieseliä pilottipolttoaineena. Kahden vuoden käytön jälkeen aluksen dieselinkulutus on odotettua huomattavasti alhaisempi.

“Energian kokonaiskulutus on 10 prosenttia alhaisempi kuin odotimme. Tämä on erittäin hyvä tulos ottaen huomioon odotuksemme paremmasta hyötysuhteesta siirtyessämme käyttämään kaasua. Se ylittää kaikki hyötysuhteeseen liittyneet odotuksemme”, Hermansson kertoo. “Koska olemme todistetusti saavuttaneet sekä kustannussäästöjä että ympäristöhyötyjä, voimme huoletta suositella tätä ratkaisua muille laivanvarustamoille”, hän toteaa lopuksi.


SSAB EMEA AB

Fjord Line