Tornion LNG-terminaali

Magna LNG Oy rakentaa Tornion Röyttään LNG:n tuontiterminaalin. Terminaali on alallaan Suomen ensimmäinen ja lisää Suomen kaasu- ja polttoainemarkkinoiden joustavuutta.

Uusi tuontiterminaali on kooltaan 50 000 m³ ja sen kustannusarvio on noin 100 miljoonaa euroa. Terminaalin toimittaa Wärtsilä Oyj kokonaislaitostoimituksena avaimet käteen -periaatteella.

LNG:n jakelutoiminnan on suunniteltu alkavan alkuvuodesta 2018.

Rakennushankkeen arvioitu työllistämisvaikutus on 260 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan terminaali työllistää suoraan 7 henkeä ja välillisesti noin 30 henkeä.

Useita osakkaita

Manga LNG Oy:n osakkaina ovat

  • Outokumpu Oyj
  • SSAB Europe Oy
  • Skangas Oy
  • EPV Energia Oy

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt terminaalihankkeelle investointitukea 33,2 miljoonaa euroa.

Terminaalin palvelut

Suunnitelman mukaan Tornion terminaaliin rakennetaan vastaanotto-, purku- ja bunkrausasemat, nestemäisen maakaasun höyrystyslaitteistot ja yksi 50 000 m³:n varastosäiliö.

Kaasun jakelua varten rakennetaan putkilinja Röytän teollisuusalueelle ja lastausyksikkö LNG-säiliöautoille. Torniosta nesteytetty maakaasu kuljetetaan säiliöautoilla tai junilla Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin asiakasterminaaleihin ja kulutuskohteisiin.