Lysekilin terminaali

Lyskekil_terminal_web.jpg

Lokakuussa 2014 virallisesti avattu terminaali rakennettiin yhteishankkeena Skangassin tärkeimmän terminaaliasiakkaan Preemin kanssa. Euroopan unioni osallistui rahoitukseen Pilot LNG hankkeen kautta.

Varastointikapasiteetti sekä saatavuus teollisuuden ja merenkulun tarpeisiin

Lysekilin terminaalin varastokapasiteetti on 30 000 kuutiometriä. Terminaaliin on investoitu lähes 700 miljoonaa Norjan kruunua.

Borlängessä toimiva SSAB on vain yksi monista ruotsalaisista asiakkaista, jotka käyttävät Lysekilin terminaalin palveluja. Joka viikko erikoisvalmisteiset säiliöautot kuljettavat LNG:tä 420 kilometrin matkan Lysekilistä Borlängeen. Preem taas saa maakaasunsa suoraan terminaalista putken kautta. Vuonna 2015 valmistuu uusi bunkrausasema, joka palvelee meriliikennettä suoraan terminaalista.

Terminaalin laitteisto

Terminaalissa on 42 metrin korkuinen LNG-tankki, lastauslaiturit, prosessointiyksiköt (kompressori sekä höyrystimet) ja maakaasun yhdysputki terminaalilta Preemin jalostamoon.

Lastausvarsi bunkrausta varten

Rakennamme parhaillaan lastausvartta, jonka avulla alukset voivat bunkrata LNG:tä suoraan terminaalista.

Bunkrausvarren kehittäminen kuuluu Joint Industry Project -hankkeeseen, jonka ainutlaatuisella Zero Vision Tool (ZVT) -yhteistyöalustalla meriteollisuus toimii yhdessä vastatakseen tuleviin ympäristöhaasteisiin.

Turvallisuus prioriteettina

Olemme tuottaneet yhdessä Ruotsin viranomaisten kanssa turvallisuusohjeen Lysekilin alueen asukkaille. Turvallisuusohje on ladattavissa verkossa ja saatavissa vain ruotsiksi (pdf, 850 kb).