Nesteytetty maakaasu

the_lng_web.jpg

Öljystä maakaasuun

Maakaasu on energianlähde, jota käytetään esimerkiksi lämmityksessä, ruoanvalmistuksessa ja sähköntuotannossa. Sitä käytetään myös meriliikenteen ja ajoneuvojen polttoaineena sekä muovin ja muiden kaupallisesti tärkeiden orgaanisten materiaalien kemiallisena raaka-aineena.

Maakaasu on korkean energiasisältönsä ja alhaisen hiilipitoisuutensa ansiosta merkittävä vaihtoehto öljylle ja hiilelle. Maapallon kaasuvarannot ovat runsaat, joten maakaasun hinnan odotetaan pysyvän kilpailukykyisenä.

Maakaasun käyttö viitoittaa tietä kohti innovatiivisia ja tehokkaita kaasuekosysteemejä.

Maailmanlaajuiset ja paikalliset ympäristöhyödyt

Maakaasu voi auttaa vähentämään sekä maailmanlaajuisia hiilidioksidipäästöjä että paikallisia ilmansaasteita. Maakaasulla saavutetaan monia etuja:

  • 20–30 % pienemmät hiilidioksidipäästöt
  • ei rikkioksidipäästöjä, jotka voivat veden kanssa reagoidessaan  muodostaa happosateita
  • 85 % vähemmän typenoksidipäästöjä, jotka voivat veden kanssa reagoidessaan muodostaa syövyttäviä happoja ja aiheuttaa keuhkosairauksia, astmaa sekä sydänsairauksia ja ovat savusumun merkittäviä osatekijöitä
  • ei noesta ja palavasta öljystä syntyviä pienhiukkasia, jotka muodostavat suuren terveysriskin ja ovat vaarallisimpia ilmansaasteita.

Kohti tehokkaita kaasuekosysteemejä

Maakaasu sopii hyvin täydentämään uudistuvien biokaasujen käyttöä ja voidaan yhdistää niihin innovatiivisten ja tehokkaiden kaasuekosysteemien kehittämiseksi.

LNG on nesteytettyä maakaasua

LNG on nesteytettyä maakaasua. Se on kirkasta, väritöntä ja myrkytöntä nestettä, jota muodostuu kun maakaasu jäähdytetään -162 celsiusasteeseen. Tämä pienentää kaasun tilavuuden kuudessadasosaan normaaliolotilassa olevan kaasun tilavuudesta, jolloin sen varastointi ja kuljettaminen kaasuverkoston ulkopuolella oleville markkinoille ja alueille on helpompaa.   

Pohjoismaiset markkinat tarvitsevat LNG:tä

Koska suuri osa Pohjoismaiden teollisuusalueita ei kuulu kaasuputkiverkoston piiriin, kaasu on toimitettava niille nesteytettynä. LNG:n saatavuus on vielä nykyisin rajallista eräillä tärkeillä teollisuusalueilla, esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa ja Länsi-Suomessa.

Norja on LNG:n käytön edelläkävijä meriliikennemarkkinoilla, ja kehitys kulkee samaan suuntaan myös Ruotsissa ja Suomessa.  

Skangasilla on täysi valmius vastata Pohjoismaiden markkinoiden LNG-tarpeisiin.