LNG meriliikenteessä

lng_marine_web.jpg

Tehokas meriliikenteen polttoaine

Nesteytetty maakaasu (LNG) on puhtain saatavilla oleva meriliikenteen polttoaine. Kustannustehokkaana vaihtoehtona sen käyttö on nopeasti yleistymässä.

LNG sopii kaikkiin alustyyppeihin – niin lauttoihin, matkustaja-aluksiin ja  tankkereihin kuin irtolasti-, huolto- ja konttialuksiinkin.

Skangas tarjoaa luotettavia ja joustavia LNG-bunkrauspalveluja Luoteis-Euroopassa.     

Alusten käyttökä on usein noin 25 vuotta, joten laivanvarustajien kannattaa harkita, kuinka vastata tulevaisuuden polttoaineita, lainsäädäntöä ja brändinrakennusta koskeviin haasteisiin. Joko olisi aika siirtyä LNG:hen vai jäättekö vielä odottamaan, mitä tulevaisuus tuo mukanaan? Me Skangasissa olemme valmiina tukemaan teitä.

LNG on kustannustehokas meriliikenteen polttoaine 

  • LNG:n hinta on pitkällä aikavälillä kilpailukykyinen muihin polttoaineisiin nähden
  • Korkeampi energiasisältö  
  • Alhaisemmat käyttö- ja ylläpitokustannukset   
  • Puhtaampi työympäristö
  • Turvallinen ja tutkittu teknologia

LNG on puhtain meriliikenteen polttoaine ja täyttää tulevaisuuden vaatimukset

LNG tuo monia hyötyjä vähentämällä sekä paikallispäästöjä että maailmanlaajuisia ympäristöhaittoja. Siirtymällä LNG:hen päästään kokonaan rikkioksidi- ja hiukkaspäästöistä ja typpidioksidipäästöt vähenevät 85 prosenttia. Lisäksi LNG vähentää hiilidioksidipäästöjä ainakin 20 prosenttia.

Meriliikenteen polttoaineena LNG täyttää IMO:n ja EU:n nykyiset ja tulevat vaatimukset.   

Skangas tarjoaa luotettavia ja joustavia bunkrauspalveluja 

Skangas suoritti vuonna 2014 yli 1300 bunkrausta. Tarjoamme turvallisia ja nopeita bukraustoimintoja. Skangas pyrkii toimimaan operatiivisten toimintojen kehittämisen, teknisten ratkaisujen sekä riskien- ja turvallisuudenhallinnan eturintamassa. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme, kuljetusyhtiöiden ja muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti jakaaksemme ja ottaaksemme käyttöön parhaita käytäntöjä. 

Skangas tarjoaa LNG-bunkrauspalveluja Itämerellä, Pohjanmerellä ja  ARA-alueella (Antwerpen, Rotterdam ja Amsterdam).

Bunkraus voidaan tehdä shore-to-ship, truck-to-ship tai ship-to-ship ‑menetelmällä aluksen reitistä, aikataulusta ja polttoainetarpeesta riippuen.  

Skangas tarjoaa myös laadukasta ja ammattimaista koulutusta henkilökunnallenne.