LNG teollisuudessa

lng_industry_web.jpg

LNG on syrjäyttänyt öljytuotteet monilla teollisuusaloilla, ja tämä on johtanut kilpailukyvyn paranemiseen ja päästövähennyksiin.

LNG:n monipuoliset ominaisuudet tulevat erityisen hyvin esiin teollisuuden prosessikäytössä. LNG-liekkejä ja puhtaita savukaasuja voidaan hyödyntää esimerkiksi lämmityksessä, kuivaamisessa ja elintarviketuotannossa. LNG:tä voidaan myös käyttää sähkön sijaan monissa prosesseissa. Lisäksi LNG:tä käytetään teollisuuden raaka-aineena mm. vedyn valmistuksessa.

LNG sopii erityisen hyvin yhdistetyn lämmön- ja höyryntuotannon polttoaineeksi sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.

LNG on hinnaltaan kilpailukykyistä, ja se parantaa tuotanto- ja energiatehokkuutta.   

LNG on ympäristöystävällisin fossiilinen polttoaine sillä se vähentää huomattavasti paikallisia ilmansaasteita ja hiilidioksidipäästöjä. LNG täydentää biokaasujen käyttöä ja sitä voidaan yhdistää niihin.

Skangas tarjoaa LNG:n toimituksia Pohjoismaiden kaikille teollisuusalueille.   

LNG:n avulla pystytte vahvistamaan kilpailukykyänne ja vähentämään päästöjänne. Skangas auttaa saavuttamaan energiatavoitteenne.

LNG on kustannustehokasta

LNG on kustannustehokasta useissa teollisuusprosesseissa sekä poltto- että raaka-aineena.  

  • Kilpailukykyinen hinta pitkällä aikavälillä
  • Tehokkaammat tuotantoprosessit
  • Alhaisemmat käyttö- ja ylläpitokustannukset
  • Puhtaampi työympäristö

LNG saa aikaan päästövähennyksiä

LNG tuo monia etuja sekä terveydelle että ympäristölle. Siirtymällä LNG:hen päästään kokonaan rikkioksidi- ja hiukkaspäästöistä ja typenoksidipäästötkin alenevat 85 prosenttia. Lisäksi LNG vähentää hiilidioksidipäästöjä ainakin 20 prosenttia.

LNG täydentää uudistuvien biokaasujen käyttöä ja sitä voidaan yhdistää niihin innovatiivisten ja tehokkaiden kaasuekosysteemien kehittämiseksi.

Skangas tarjoaa luotettavia LNG-toimituksia pohjoismaisille markkinoille

Skangas toimitti vuonna 2014 yli 5000 säiliöautollista LNG:tä. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä toimitusten tarkkuuteen ja luotettavaan palveluun. Asiakaspalvelumme on avoinna 24/7.

Skangas pyrkii toimimaan operatiivisten toimintojen kehittämisen, teknisten ratkaisujen sekä riskien- ja turvallisuudenhallinnan eturintamassa.  Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme, kuljetusyhtiöiden ja muiden toimijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti jakaaksemme ja ottaaksemme käyttöön parhaita käytäntöjä.