Norjan johtava energiayhtiö Hafslund otti nesteytetyn biokaasun koekäyttöön lämmöntuotannossa

Hafs Varme_7365-small.jpg

Norjan johtavan energiayhtiön Hafslundin lämpöliiketoiminta etsii innovatiivisia tapoja tuottaa uusiutuvaa kaukolämpöä ja on ottanut nesteytetyn biokaasun eli LBG:n koekäyttöön nesteytetyn maakaasun LNG:n vaihtoehtona Haraldrudin lämpölaitoksessaan. Ensimmäinen 20 tonnin LBG-erä toimitettiin laitokseen 21.12.2016.

Nesteytetyllä maakaasulla eli LNG:llä on nykyisin pieni mutta kuitenkin tärkeä osa Hafslundin kaukolämmöntuotannossa. Vuonna 2015 kaikkiaan 0,5 prosenttia Oslon kaukolämmöstä tuotettiin LNG-energialla. LNG:tä käytetään tasaamaan kylmimpien pakkaspäivien kulutushuippuja sekä käynnistettäessä muita polttoaineita käyttäviä kattiloita.

Haraldrudin lämpölaitos vastaanotti 21.12.2016 Skangasin 20 tonnin säiliöautotoimituksen nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä.

"Tämä on kaikkien aikojen ensimmäinen nesteytetyn biokaasun toimituksemme Norjassa. Hafslundin lämpöliiketoiminnan päätös ottaa LNG-laitoksessaan nesteytetty biokaasu käyttöön suoraan ilman laitteistomuutoksia osoittaa, että maakaasu- ja biokaasuinfrastruktuuriin investoiminen on oikea tapa siirtyä käyttämään vihreää energiaa. Sama infrastruktuuri sopii sellaisenaan sekä kaikkein ympäristöystävällisimmälle fossiiliselle polttoaineelle eli maakaasulle että biokaasulle, joka on täysin uusiutuva polttoaine", Skangasin Halvar Rommetvedt kertoo.

Biokaasu on jo saavuttanut vakiintuneen aseman liikennepolttoaineena, ja nesteytettynä sitä voidaan käyttää Hafslundin nykyisin maakaasulla toimivissa kaukolämpölaitoksissa ilman lisäinvestointeja. Hafslundin lämpöliiketoiminnan hiilidioksidipäästöt pienenevät vielä entisestäänkin, kun Haraldrudin lämpölaitos toimii maakaasun sijaan biokaasulla.

LBG-markkinoiden kehitys on vielä kesken ja biokaasun hinta on toistaiseksi korkeampi kuin esimerkiksi puupellettien, fossiilisen öljyn tai bioöljyn.

"Pyrimme löytämään uusia käyttöömme sopivia uusiutuvia polttoaineita ja tarvitsemme erittäin joustavia vaihtoehtoja, joilla pystymme vastaamaan kulloinkin parhaalla mahdollisella tavalla Oslon ajallisesti vaihtelevaan lämmöntarpeeseen. Siksi olemme nyt ottaneet koekäyttöön erän nesteytettyä biokaasua yhteistyössä Skangasin kanssa. Nesteytetyn biokaasun hinta on vielä verraten korkea, sen markkinoiden kehitys on kesken ja olemme haastava asiakas, koska tarpeitamme on vaikea ennakoida. Pyrimme kuitenkin varmistamaan kulutushuippukausien toimitusvarmuuden energialähteillä, jotka ovat sekä ympäristöystävällisiä että taloudellisesti järkeviä. Siksi arvioimme nyt uusiutuvan ja hiilidioksidipäästöttömän LBG:n soveltuvuutta käyttöömme", sanoo Hafslundin lämpöliiketoiminnan johtaja Eirik F. Tandberg.

"Jos koekäyttö sujuu odotetusti, meillä on jo valmiina täysin toimiva LNG-käyttöinen laitos, jossa voimme siirtyä nesteytetyn biokaasun käyttöön ilman merkittäviä lisätoimenpiteitä", Tandberg toteaa.

Tietoa LBG:stä
Nestemäinen biokaasu (liquefied biogas, LBG) on ominaisuuksiltaan nestemäistä maakaasua (liquefied natural gas, LNG) vastaava tuote. Biokaasua valmistetaan elintarvike- ja muista biohajoavista jätteistä biokaasureaktoreissa, joissa syntyy raakabiokaasua. Tämä raakakaasu jalostetaan poistamalla siitä epäpuhtauksia siten, että tuotekaasun metaanipitoisuus nousee 97 prosenttiin (+-1 %). Nesteytettynä toimitettava biokaasu (LBG) jäähdytetään -150–170 oC:seen.