Skangas toteuttaa ensimmäisen LNG:n pienen mittakaavan uudelleenlastauksen Liettuan Klaipedassa

_KUB0443.jpg

Skangas allekirjoitti norjalaisen öljy- ja kaasuyhtiön Statoilin kanssa joulukuussa 2016 sopimuksen koskien LNG:n pienen mittakaavan uudelleenlastaustaLiettuan Klaipedan LNG-terminaalista. Tammikuun 2017 alkupuolella toteutettava uudelleenlastaus on ensimmäinen laatuaan Klaipeidan terminaalista ja ensimmäinen kerta kun Skangas hankkii LNG:tä Statoililta.

Tämä on Skangasille luonteva askel yhtiön pyrkiessä lisäämään tukea Pohjois-Euroopan pienen mittakaavan markkinoiden kehitykselle. Klaipedan terminaalin käyttö lisää toimintaedellytyksiä ja kilpailua, mikä puolestaan parantaa toimitusvarmuutta ja kaikkien osapuolten mahdollisuuksia.

Statoil ja Skangas ovat jo aiemmin solmineet muita keskinäisiä liiketoimintasopimuksia esimerkiksi koskien kaasun syöttöä Skangasin Risavikan LNG-laitokselle Norjassa sekä polttoainetoimituksia Statoilin offshore-tukialuksille eri puolilta Norjaa ja tarvittaessa myös suoraan laivasta laivaan.

“Nyt solmittu sopimus on osoitus kummankin yhtiön pyrkimyksestä edistää LNG:n käyttöä ja siten saada aikaan jatkuvaa kehitystä pienen mittakaavan LNG-markkinoilla”, sanoo Skangasin toimitusjohtaja Tor Morten Osmundsen.
Skangas on Pohjoismaiden pienen mittakaavan LNG-markkinoiden kehittämisen johtava toimija. Yhtiö on investoinut viime vuosina voimakkaasti terminaali-infrastruktuuriin muun muassa Porissa ja Ruotsin Lysekilissä. Skangasin uusi syöttö- ja bunkrausalus Coralius saadaan käyttöön ja palvelemaan kasvavaa asiakaskuntaa vuoden 2017 puolivälissä.

LNG on ympäristöystävällisin meriliikenteen polttoaine ja täyttää meriliikenteen rikkidirektivin vaatimukset sekä tulevaisuuden tiukemmat päästörajoitukset, jotka koskevat esimerkiksi typenoksidi-, hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä. Käyttämällä LNG:tä päästään siten huomattaviin päästövähennyksiin muiden fossiilisten polttoaineiden käyttöön verrattuna. Skangas auttaa asiakkaitaan saavuttamaan energiatavoitteensa.