Ensimmäinen suora LNG-bunkraus Porin terminaalista

ternsund18-web.jpg

Pori 1.10.2016. Gasumin tytäryhtiö Skangas on bunkrannut eli tankannut laivan ensimmäistä kertaa suoraan yhtiön uudesta nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalista Porissa. Tuotetankkilaiva Ternsundin bunkraus sujui nopeasti ja turvallisesti.

Skangasin uuden LNG-terminaalin sijainti on alusten bunkraukselle erinomainen, ja terminaali on suunniteltu alusta pitäen palvelemaan monenlaisia tarpeita. Terminaalista toimitetaan LNG:tä asiakkaille paikallista yhdysputkea pitkin ja sitä lastataan myös säiliöautoihin sekä bunkrataan suoraan laivoihin.

Porin terminaali on Pohjanlahden ainoa paikka, jossa aluksia voidaan bunkrata suoraan terminaalista. Bunkrauksen käynnistyminen Porin terminaalissa aloittaa uuden aikakauden Suomen merikuljetusalalla. Myös säiliöautoista bunkraaminen yleistyy eri puolilla maata, mikä auttaa osaltaan laivanvarustajia saavuttamaan ympäristötavoitteensa.

“Skangasin Porin terminaalin virallisia avajaisia vietettiin kolme viikkoa sitten. Terminaalin käyttöönotto on tärkeä virstanpylväs Suomen markkinoiden kehittämisessä. Tämä ensimmäinen suora bunkraus uudesta terminaalistamme on myös uraauurtava tapaus”, Skangasin toimitusjohtaja Tor Morten Osmundsen kertoo ja jatkaa: “Olen erittäin ylpeä siitä, että pystymme nyt tarjoamaan NEOT-yhtiön kaltaisille asiakkaille bunkrauspalvelua suoraan terminaalista.”

Ternsund on ensimmäinen Terntank-varustamon neljästä uudesta LNG-käyttöisestä laivasta, ja sitä operoi suomalainen North European Oil Trade (NEOT) -yhtiö.

“Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että LNG:tä pystytään nyt bunkraamaan Suomessa aivan yhden terminaalimme naapurissa”, NEOTin Chartering Manager Satu Mattila kertoo. “Ternsund liikennöi Suomen ja Norjan rannikolla sekä Göteborgin alueella. On hyvä, että LNG-toimittajamme pystyy tarjoamaan useita bunkrauspaikkoja eri puolilla toiminta-aluettamme. Tämä sopii erinomaisesti sekä Ternsund- että Tern Sea -aluksemme reitteihin.”

LNG on ympäristöystävällisin meriliikenteen polttoaine ja täyttää meriliikenteen rikkidirektivin vaatimukset sekä tulevaisuuden tiukemmat päästörajoitukset, jotka koskevat esimerkiksi typenoksidi-, hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä.