Gasum and Wärtsilä yhteistyöhön kaasunarvoketjun kehittämiseksi

Wartsila2.jpg

Gasum ja Wärtsilä aloittavat yhteistyön tavoitteenaan kehittää luonnonkaasujen hyödyntämistä ja jakelua niin maalla kuin merelläkin.

Pohjoismaiden johtava kaasualan yritys Gasum ja Wärtsilä, joka on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla, ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää luonnonkaasujen hyödyntämistä ja jakelua maalla ja merellä. Gasumin ja Wärtsilän välinen monivuotinen sopimus allekirjoitettiin 29. elokuuta 2016.

Sopimuksen tarkoituksena on kehittää kaasun arvoketjua hiilineutraaliuden edistämiseksi. Yhteistyöllä pyritään saamaan aikaan asiakasetuja tuottamalla tehokkaita ja kestäviä energiaratkaisuja, ja se kattaa useita arvoketjun kehittämisalueita, kuten Smart Power Generation -voimalaitoskonseptin, kaasun merenkulun polttoaineena, biokaasumarkkinat, LNG:n/LBG:n jakelun sekä ylläpidon ja käytön.

“Olen erittäin tyytyväinen Gasumin ja Wärtsilän solmimaan yhteistyösopimukseen. Se auttaa meitä parantamaan luonnonkaasuratkaisujen saatavuutta tehokkaina ja puhtaina energiavaihtoehtoina niin maalla kuin merelläkin”, Gasumin toimitusjohtaja ja Skangasin hallituksen puheenjohtaja Johanna Lamminen toteaa.

"Wärtsilä on ottanut johtavan aseman sekä energia- että merenkulun markkinoilla kehittyneen teknologian ratkaisujen kehittämisessä, jotka mahdollistavat kaasun polttoainekäytön käytännöllisellä ja tehokkaalla tavalla. Gasumin kanssa solmimamme sopimus auttaa nopeuttamaan siirtymistä kaasun polttoainekäyttöön ja edistää kestävää kehitystä, Wärtsilän toimitusjohtaja Jaakko Eskola sanoo.

Kaasukäyttöiset alukset ovat laivanvarustajille ja liikenteenharjoittajille looginen tapa noudattaa kiristyvää ympäristölainsäädäntöä. LNG:n avulla saavutettavien ympäristöetujen lisäksi kaasu herättää merenkulkualalla yhä laajemmin kiinnostusta myös siksi, että se auttaa alentamaan toimintakustannuksia. Nyt solmitun sopimuksen tavoitteena on lisätä ja helpottaa luonnonkaasujen saatavuutta merenkulun käyttöön sekä kehittää alan toimitusketjua ja infrastruktuuria. LNG:n meriliikennekäyttöön liittyvässä kehittämistyössä hyödynnetään myös Gasumin tytäryhtiönä Skangasin osaamista.

LNG:n saatavuuden parantaminen ei palvele yksinomaan merenkulkua vaan vastaa myös maakaasuverkoston ulkopuolella toimivien teollisuusasiakkaiden kasvaviin tarpeisiin sekä raskaan liikenteen tarpeisiin tulevaisuudessa. LNG-infrastruktuuri mahdollistaa myös nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttöön siirtymisen ilman lisäinvestointeja.