LNG-käyttöisten alusten yleistyminen kasvattaa bunkrausten kysyntää

Coralius bunkering  Ternsund in Gothenburg Port.jpg

Skangas on bunkrannut eli tankannut säiliöalus Ternsundiin nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä Göteborgin satamassa Ruotsissa. Kyseessä oli Skangasin uuden bunkrausaluksen Coraliuksen ensimmäinen laivapolttoainetoimitus Göteborgissa. LNG-käyttöisten alusten yleistyminen kasvattaa bunkrausten kysyntää.

“Teemme läheistä yhteistyötä sekä satamien että viranomaisten kanssa voidaksemme toimittaa yhä useammalle eurooppalaiselle alukselle LNG:tä,” sanoo Skangasin laivapolttoaineiden myyntipäällikkö Gunnar Helmen. “Bunkrausta valvoi tällä kertaa Ruotsin kuljetushallitus Transportstyrelsen, joka laatii parhaillaan LNG-ohjeistusta Ruotsin satamille. Jo yksistään ruotsalaisomistuksessa olevien LNG-käyttöisten alusten määrä kaksinkertaistuu lähiaikoina. LNG:tä on tähän asti bunkrattu Göteborgin satamassa säiliöautoista. Bunkrausaluksemme on uusi tapa vastata kysyntään.”

Laivasta laivaan -bunkraus on usein käyttökelpoisin laivapolttoaineen siirtotapa. Se mahdollistaa sekä siirtopaikan joustavan valinnan aluksen reitin mukaan että nopean tankkauksen.

LNG:n vastaanottanut alus, Ternsund, on Terntank-varustamon vuonna 2016 valmistunut öljy- ja kemikaalitankkeri, joka on varustettu Wärtsilän kaksoispolttoainemoottorilla. Alus kuljettaa tuotteita Göteborgin alueelta ja sitä liikennöi aikarahtaussopimuksen nojalla suomalainen North European Oil Trade (NEOT) -yhtiö.

LNG on puhtain saatavilla oleva meriliikenteen polttoaine ja sitä pidetään – ja käytetään – yhä yleisemmin myös kustannustehokkaana vaihtoehtona. LNG sopii kaikkiin alustyyppeihin – niin lauttoihin, matkustaja-aluksiin ja tankkereihin kuin irtolasti-, huolto- ja konttialuksiinkin. LNG:tä käyttämällä saavutetaan lukuisia etuja. Se auttaa vähentämään sekä paikallispäästöjä että globaalia ympäristökuormitusta. Siirtymällä LNG:hen päästään kokonaan rikkioksidi- ja hiukkaspäästöistä ja typenoksidipäästöt vähenevät jopa 85 prosenttia. LNG:n käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjäkin vähintään 20 prosenttia. LNG täyttää meriliikenteen polttoaineena kaikki nykyiset ja tulevat IMO:n ja EU:n ympäristövaatimukset.

Skangas uskoo LNG:n kysynnän kasvavan lähivuosina huomattavasti, kun vastuulliset laivanvarustamot etsivät puhtaampia polttoainevaihtoehtoja.