Skangas Statoilin puitesopimustoimittajaksi

Viking-Energy-web.jpg

Tananger, Norja, 20.10.2016. Skangas on solminut norjalaisen energiayhtiö Statoilin kanssa sopimuksen nesteytetyn maakaasun LNG:n toimituksista Statoilin offshore-tukialusten polttoaineeksi. LNG kuljetetaan Norjan rannikolla sijaitseviin toimituskohteisiin meriteitse.

Skangas toimittaa LNG:tä myös Statoilin hinaajille Kårstøssa. Sopimukausi alkaa 1.4.2017 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun, ja sitä voidaan jatkaa kaksi kertaa kahdella optiovuodella. Toimituskohteet sijaitsevat Mongstadissa, Florøssa (Saga Fjordbase) ja Kristiansundissa (Vestbase). Statoilin ja Skangasin sopimukseen johtaneeseen tarjouskilpailuun  osallistui useita Norjan markkinoilla toimivia LNG-toimittajia.

“Valintamme on meille tunnustus jokapäiväisestä työstämme ja osoitus hyvästä  yhteistyösuhteestamme Statoilin kanssa”, Skangasin toimitusjohtaja Tor Morten Osmundsen toteaa. “Asiakkaat, jotka painottavat vastuullisemman toiminnan välttämättömyyttä ja siten ympäristöystävällisemmän energian käyttöä, ovat meille tärkeitä. Juuri tällaiset edelläkävijät auttavat meitä kehittämään markkinoita LNG:tä varten sekä edelleen myös nesteytetyn biokaasun eli LBG:n käyttöönottoa varten.”

Tulevaisuuden kuljetusalus rakenteilla

LNG kuljetetaan Risavikassa sijaitsevasta LNG-tuotantolaitoksesta Norjan rannikolla sijaitseviin toimituskohteisiin Skangasin uudella LNG:n jakelu- ja bunkrausaluksella Coraliuksella. Kapasiteetiltaan 5 800 kuutiometrin Coralius on optimoitu turvallista ja luotettavaa tankkausta eli bunkrausta varten, ja se saadaan käyttöön keväällä 2017. LNG:n toimittaminen meriteitse tukee Norjan tavoitetta siirtyä maantierahdista merikuljetuksiin.

LNG on ympäristöystävällisin meriliikenteen polttoaine ja täyttää meriliikenteen rikkidirektivin vaatimukset sekä tulevaisuuden tiukemmat päästörajoitukset, jotka koskevat esimerkiksi typenoksidi-, hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä. Käyttämällä LNG:tä tukialusten polttoaineena Statoil pääsee siten huomattaviin päästövähennyksiin muiden fossiilisten polttoaineiden käyttöön verrattuna. Skangas auttaa näin asiakastaan saavuttamaan tavoitteensa nousta alansa hiilitehokkaimmaksi yhtiöksi.