Skangasilla 2 400 päivää täyteen ilman tapaturmia ja onnettomuuksia

RLP2skangass_rep17.jpg

Skangas aloitti LNG-toiminnan Norjan Risavikassa lokakuussa 2010 ja on siitä lähtien rakentanut ja operoinut Luoteis-Euroopan LNG-infrastuktuuria ilman ainuttakaan tapaturmaa tai onnettomuutta. Yhtiö on tämän ajanjakson aikana toimittanut teollisuuden ja merenkulun asiakkaille lähes 1,4 miljoonaa (20 TWh) LNG-erää putki-, säiliöauto- ja säiliöalustoimituksina. Tämä erinomainen turvallisuustaso osoittaa, että pienen mittakaavan LNG-toimittajien turvallisuuskäytännöt ovat yhtä tehokkaita kuin globaalitason LNG-toimijoiden.

Skangasin erinomaisen turvallisuustilanteen tärkein tekijä on yhtiön osaava ja omistautunut henkilökunta, joista usealla on turvallisuutta edistävää kokemusta öljy- ja kaasualalta. Turvallisuus on etusijalla yhtiön päivittäisessä toiminnassa, ja turvallisuustyön olennainen osa on toiminnan jatkuva parantaminen, joka perustuu tiedon jakamiseen, koulutukseen  ja raportointiin.

Skangas tekee myös arvokasta yhteistyötä pelastusalan, paikallis- ja keskushallinnon viranomaisten, kumppanien, asiakkaiden, paikallisen teollisuuden sekä muiden LNG-toimittajien kanssa alan kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa. Turvallisuus on aihepiiri, jossa kaikki hyötyvät avoimuudesta, yhteistyöstä ja yhteisistä valmiusharjoituksista.

Vahvan turvallisuus ensin -kulttuurin luomisessa ja kehittämisessä on avainasemassa myös johdon vahva sitoutuminen ja tuki.