Skangasin ja Titan LNG

Titan LNG and Skangas sign MoU Coralius commisioning Eemshaven3.jpg

Skangasin ja Titan LNG:n aiesopimus parantaa LNG-laivapolttoaineen toimitusvarmuutta Pohjanmeren ja Itämeren alueella

Gasumin tytäryhtiö Skangas and hollantilainen Titan LNG ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä laivapolttoaineena käyttävien asiakkaiden palvelemiseen liittyvästä yhteistyöstä. Sopimus parantaa LNG:n yleistä saatavuutta sekä toimitusten optimointia nykyistä laajemmalla alueella.

Yhtiöt vastaavat yhteistyöllään merikuljetusalan tarpeeseen hoitaa LNG-bunkraukset yhden luukun periaatteella. “Tämä on meille askel oikeaan suuntaan”, sanoo Skangasin toimitusjohtaja Kimmo Rahkamo. "Olemme panostaneet voimakkaasti LNG:n saatavuuteen pohjoismaisilla markkinoilla ja pääsemme nyt hyödyntämään kokemustamme ja osaamistamme uusilla maantieteellisillä alueilla. Tällä aiesopimuksella voimme saavuttaa tilanteen, jossa hyötyjiä ovat sekä merenkulun asiakkaamme että kumpikin yhtiö”, Rahkamo toteaa.

Skangas liikennöi tätä nykyä kahta LNG:n bunkrausalusta, ja sen pääasiallisia toiminta-alueita ovat ovat olleet Itämeri ja Pohjanmeri. Titan LNG saa vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä käyttöönsä Euroopan ensimmäisen LNG:n bunkrausponttonin FlexFueler1:n, joka kykenee toimittamaan LNG-polttoainetta koko Amsterdamin, Rotterdamin ja Antwerpenin muodostamalla ARA-alueella. Titan LNG valmistelee bunkrauspontonien käyttöönottoa myös muissa kohteissa.

“Laivaliikenteessä tarvitaan joustavuutta, jotta liikennöinti on kannattavaa, ja aluksia on voitava bunkrata useissa eri satamissa. LNG-toimitusten on siksi oltava joustavia, luotettavia and nopeita. Skangasin kumppanina pystymme tarjoamaan LNG-käyttöisille aluksille laajemman toimitusalueen”, toteaa Titan LNG:n toimitusjohtaja Niels den Nijs. “LNG-polttoaineeseen vaihtamista harkitsevien laivanvarustajien päätös on nyt entistäkin helpompi, koska kykenemme sekä auttamaan suunnitteluvaiheessa että tarjoamaan kattavammat LNG-toimitukset.”

Yhä useampi laivanvarustaja ja liikennöitsijä valitsee polttoaineeksi LNG:n, jonka suosio kasvaa kovaa vauhtia muun muassa kustannustehokkuussyistä. LNG soveltuu erityyppisten ja -kokoisten alusten polttoaineeksi. LNG:tä käyttämällä saavutetaan myös lukuisia ympäristöetuja. Siirtymällä LNG:hen päästään kokonaan rikkioksidi- ja hiukkaspäästöistä ja typenoksidipäästöt vähenevät jopa 85 prosenttia. Lähipäästöjen pienenemisen lisäksi LNG auttaa myös vähentämään hiilidioksidipäästöjä. LNG täyttää meriliikenteen polttoaineena kaikki nykyiset ja tulevat IMO:n ja EU:n ympäristövaatimukset.