Uusi LNG-bunkrausalus Coralius kesäkuussa palvelemaan Pohjois-Euroopan meriliikennettä

Skip-Coralius-web.jpg

Skangasin uusi LNG-bunkrausalus Coralius otetaan käyttöön kesäkuussa 2017. Laatuaan ensimmäisen bunkrausaluksen pääasiallinen toiminta-alue on Kielin kanavalta keskiseen Norjaan ja ulottuu osin myös Pohjanmerelle. Alus kykenee toimittamaan nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä joustavasti niin satamissa kuin merelläkin.

Coraliuksen omistajat, hollantilainen Anthony Veder ja ruotsalainen Sirius Shipping, suunnittelivat aluksen yhteistyössä pohjoismaisen LNG-osaajan Skangasin kanssa. Kehitystyön tavoitteena oli saada aikaan joustava, tehokas ja turvallinen LNG-bunkrausjärjestelmä, ja siinä hyödynnettiin kunkin yhtiön mittavaa LNG-kokemusta.

Hollannissa Royal Bodewesin telakalla rakennetun Coraliuksen omistaa yhteisyritys Sirius Veder Gas AB, ja sen liikennöinnistä vastaa ruotsalainen Sirius Rederi AB. Rahtikapasiteetiltaan 5 800 kuutiometrin aluksen pituus on 99,6 metriä, ja sen suomalais-ruotsalainen jääluokitus on 1A. Huippuluokan bunkrauslaitteistolla varusteltu alus mahdollistaa aiempaa suurempien LNG-erien erittäin nopean siirron.

 “Laivasta laivaan -bunkraus parantaa entisestään LNG:n saatavuutta toiminta-alueemme merenkulun polttoaineeksi”, sanoo Skangasin toimitusjohtaja Tor Morten Osmundsen. “Tällä hetkellä bunkraamme aluksia rannikolla säiliöautoista ja suoraan terminaaleistamme. Kesäkuusta lähtien asiakkaamme pääsevät kuitenkin hyötymään nopeammista ja joustavammista bunkrauspalveluista kuin koskaan ennen.”

Merenkulun polttoaineista aiheutuu rikkioksidi-, typenoksidi-, hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä, mutta merikuljetus on silti maailman hiilitehokkain tavaraliikenteen muoto. Meriliikennepäästöjen osuus maailman hiilidioksipäästöistä on noin 2,1 prosenttia.

Merenkulkualalla pyritään parantamaan polttoainetehokkuutta ja pienentämään alusten hiilijalanjälkeä entisestään. Yhä useampi laivanvarustamo onkin siirtynyt käyttämään pääasiallisena polttoaineenaan LNG:tä. Vuoteen 2020 mennessä maailman merillä liikennöi jo lähes 200 LNG-käyttöistä alusta, ja määrän uskotaan kasvavan merkittävästi, koska LNG:tä pidetään alalla kaikkein käyttökelpoisimpana päästöjä vähentävänä polttoainevaihtoehtona.

LNG täyttää kaikki meriliikenteen polttoaineille asetetut nykyiset rikkioksidipäästörajoitukset sekä tiukentuvat typenoksidipäästörajoitukset. LNG:tä käytettäessä hiukkaspäästöjä ei synny lainkaan ja hiilidioksidipäästöt pienenevät vähintään 20 prosenttia. LNG:n saatavuus ja taloudellisuus pysyy näillä näkymin hyvänä myös tulevaisuudessa.