Beredskapsplan

Skangas har en egen beredskapsplan som spesifiserer ansvar og oppgaver ved ulike mulige hendelser ved anlegget. De viktigste oppgavene for driftspersonellet ved en hendelse er å:

  • Skaffe oversikt over situasjonen
  • Kjøre anlegg og system i henhold til prosedyrene for aktuell hendelse
  • Varsle i henhold til varslingsliste
  • Iverksette eventuelle beredskapstiltak
  • Ta imot og veilede nødetatene.

Når nødetatene ankommer, vil politiet være innsatsleder for den videre aksjonen. Basert på informasjon fra operatørene på anlegget, er det de offentlige nødetatene som vil ta de konkrete beslutninger om hvordan situasjonen utenfor anlegget videre skal håndteres.

Alle henstilles til å etterkomme anmodninger fra offentlig innsatsleder på stedet.