Permits

Tillatelser

Dette innholdet er også tilgjengelig på en no

The main permits related to operation of the plant are:

4 September 2013 “Tradable permit for greenhouse gas emissions” pursuant to the Greenhouse Gas Emission Trading Act issued by the Norwegian Environment Agency

3 October 2011 “Consent to handle LNG” pursuant to the Act relating to the Prevention of Fire, Explosion and Accidents issued by the Directorate for Civil Protection and Emergency Planning

4 February 2011 “Permit to conduct activity” pursuant to the Pollution Control Act issued by the Norwegian Environment Agency

The LNG plant is also subject to the various requirements of the Major Accident Regulations. The Act relating to Fire and Explosion Protection with associated regulations imposes requirements relating to the safety level of enterprises handling hazardous substances and in particular the duty of information imposed on enterprises involving a high accident potential.

A safety report pursuant to section 9 of the Major Accident Regulations has been submitted to the authorities.

 

Brochure about Safety (in Norwegian) here

Hovedtillatelsene knyttet til drift av anlegget er:

04.09.2013 ”Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser” etter Klimakvoteloven fra Miljødirektoratet

03.10.2011 ”Samtykke til håndtering av LNG” etter Brann- og eksplosjonsvernloven fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

04.02.2011 ”Tillatelse til virksomhet” etter Forurensingsloven fra Miljødirektoratet

LNG-anlegget omfattes også av Storulykkeforskriftens ulike krav. Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter setter krav til sikkerhetsnivå i virksomhet med farlig stoff og særskilt informasjonsplikt for virksomheter med storulykkepotensial.

En sikkerhetsrapport i henhold til Storulykkeforskriften §9 er innsendt myndighetene.

Brosjyre om sikkerhet ved anlegget

Last ned her.